Przejdź do treści głównej

Kontakty

#Dyrektor Festiwalu:

#Dyrektor Finansowa:

Janusz Legoń

Gertruda Chowanioková

☎ (PL) +48 759 611 726

☎ (CZ) + 420 604 388 392

@ - dyrektor@borderfestival.eu

@ - biuro@borderfestival.eu

#Dyrektor Organizacyjny:

#Administracja projektów:

Katarzyna Dendys-Kosecka

Kinga Ciba

☎ (PL) +48 504 252 864

☎ (PL) + 48 693 121 534

@ - organizacja@borderfestival.eu

@ - biuro@borderfestival.eu

⊠ - adres organizatora:

⊠ - adres korespondencyjny:

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszynie

ul. Regera 6

ul. Frysztacka 161/406

43-400 Cieszyn

43-400 Cieszyn

@ - biuro@borderfestival.eu