loupe
Karel Hynek Mácha

Máj

Divadlo Ludus – BratislavaSK

Słynny poemat Karela Hynka Máchy w adaptacji scenicznej Ivana Achera

Twórcy przedstawienia deklarują, że Maj jest tworzony jako oryginalne dzieło sceniczne, którego organiczną częścią będzie cała poetycka kompozycja Máchy w języku czeskim, wpleciona w żywą kompozycję muzyczną i wizualną. 

– Nie próbujemy transkrybować ani dramatyzować utworu poetyckiego i celowo pozostawiamy go w języku czeskim, ponieważ jesteśmy przekonani, że ograniczenia w zrozumieniu tekstu są w pełni kompensowane przez jego sugestywną wyobraźnię, czarujący rytm i melodię. Nie podążamy też drogą dramatycznej adaptacji, ponieważ opisy przyrody oraz ekstatyczne i agonistyczne obrazy senne oferują bogaty materiał do teatralnej syntezy. Interesuje nas bezpośredniość żywych słów, muzyki, śpiewu i „nieuchwytnych”, tworzonych na żywo scenicznych pejzaży.

Maj Máchy reprezentuje czystą formę romantyzmu w kanonie literackim oraz w estetycznym i filozoficznym nurcie myśli. Na Słowacji jest częścią klasyki podręcznikowej, ale artyści pragną uchwycić go choć trochę głębiej. Co więcej, dla młodego pokolenia jest to dzieło o ogromnym potencjale inicjacyjnym, związanym z przeżywaniem emocjonalnych wybuchów egzystencjalnych burz, z odkrywaniem ciemnej strony natury i życia.

wcześniej

5 października 17:00

później

6 października 16:00

5 października 19:00
Wyprzedane thumb_up