loupe

80 x Olbiński

Rafał OlbińskiPL

Rafał Olbiński, mezinárodně uznávaný představitel polské plakátové školy, je také ilustrátorem, grafikem, malířem a scénografem; vytváří také sochy. Jsme hrdí na to, že vás můžeme pozvat na komplexní prezentaci této tvorby – neobvyklé a jedinečné, neboť byla připravena speciálně pro Cieszyn v roce umělcova jubilea.

Rafał Olbiński se narodil 21. února 1943 v Kielcích. V roce 1969 absolvoval Fakultu architektury na Varšavské technické univerzitě, ale architektem se nestal, zato rychle získal silnou pozici jako ilustrátor a tvůrce plakátů. Připravoval grafické návrhy pro časopis ,,Jazz Forum" a navrhoval obálky alb, mimo jiné pro skupinu Breakout a Krzysztofa Klenczona. V roce 1981 odcestoval do Paříže a následně do Nového Yorku. Cesta byla plánována na krátkou dobu, ale když krátce před návratem dorazila k umělci zpráva, že v Polsku bylo zavedeno stanné právo, rozhodl se zůstat v zahraničí. Americká emigrace trvala třicet let. Ve Spojených státech Olbiński debutoval obálkou pro časopis ,,Psychology Today". Postupem času spolupracoval s řadou dalších významných titulů – mimo jiné navrhoval obálky a ilustrace pro ,,New Yorker", ,,New York Times", ,,Atlantic Monthly", ,,Newsweek" a ,,Time". Na obálku posledně jmenovaného časopisu se dokonce dostal osobně – v červenci 1985 ho Richard C. Hess zobrazil mezi dalšími nově příchozími na ilustraci  k textu o přistěhovalcích, kteří mění Ameriku. Vyučoval také na prestižní School of Visual Arts  v New Yorku. Jeho práce se dostaly také na obálky evropských časopisů, jako jsou ,,Der Spiegel" a  ,,Stern". 


Surrealistický styl, který Olbinski ve svých dílech používá, překvapuje, těší a svádí.


Olbinského díla se nacházejí v renomovaných kolekcích současného umění a v soukromých i korporátních sbírkách od Spojených států přes Evropu až po Japonsko. V roce 2022 reprezentoval evropské umění na Bienále umění v Pekingu. V posledních letech jeho rozsáhlé dílo obohatily sochy, které rozvíjejí plakátové a malířské motivy v prostoru.


Umělec je laureátem 150 prestižních národních i mezinárodních ocenění a vyznamenání. V roce 1994 mu byla v Paříži udělena cena Prix Savignac za nejvýznamnější plakát roku - hodnost tohoto ocenění je v umění plakátového designu srovnatelná s filmovým Oscarem. V roce 2002 byl výběr Olbińského obrazů součástí projekce na Grand Central Station v New Yorku u příležitosti Dne Země. Byly tam vystaveny mimo jiné vedle děl Andyho Warhola, Roye Lichtensteina a Keitha Haringa. V roce 2006 byla umělci udělena Zlatá medaile Gloria Artis za zásluhy o kulturu a v roce 2012 důstojnický kříž Řádu Polonia Restituta. 

 

Působivou jubilejní výstavu v Cieszyně, která doprovází náš festival, připravila dvě muzea: Muzeum magického realismu (nezaměňovat se socialistickým realismem nebo nesokratickým realismem) – Ochorowiczówka ve Wisle  a Muzeum Przykopa 25 (nové magické místo v magických Benátkách v Cieszyně). Jeho realizace by nebyla možná bez podpory Evropského institutu pro podporu umění a skupiny PRC Holding. 


Kurátorem je dr. Sebastian Chachołek (Evropský institut pro propagaci umění), kurátor Muzea magického realismu Ochorowiczówka ve Wisle a Muzea magického realismu Przykopa 25 v Cieszyně.


Srdečné děkujeme! 

plakat | proj. Rafał Olbińskiplakat | proj. Rafał Olbińskiplakat | proj. Rafał Olbińskiplakat | proj. Rafał Olbiński

dříve

18 září9 října

později

1 října 19:00

1 října – 31 října
Volný vstup emoji_emotions