loupe
Karel Hynek Mácha

Máj

Divadlo Ludus – BratislavaSK

Básnická skladba Karla Hynka Máchy v jevištní úpravě Ivana Achera

Máj vzniká jako originální scénické dílo, jehož organickou součástí bude celá básnická skladba Máchova Máje v češtině, vetkaná do živé hudební a živé vizuální kompozice. Nepokoušíme se o transkripci či dramatizaci básnického díla a záměrně jej ponecháváme v češtině, neboť jsme přesvědčeni, že limity porozumění textu plně vyvažuje jeho obrazová sugestivita, uhrančivý rytmus a melodie. Nevydáváme se ani cestou dramatické adaptace, protože popisy přírody i extatické a agonistické snové obrazy nabízejí bohatý materiál pro divadelní syntézu. Zajímá nás bezprostřednost živého slova, hudby, zpěvu a „neiluzivní” živě vytvářené jevištní krajiny.

Máchův Máj představuje čistou podobu romantismu v literárním kánonu i v estetickém a filozofickém myšlenkovém proudu. Na Slovensku je součástí učebnicové klasiky, ale čtenářské deníky, které jsou popsány až do ztracena, nestačí k jeho alespoň trochu hlubšímu uchopení. Navíc pro mladou generaci je to dílo s obrovským iniciačním potenciálem, spojeným s prožíváním emocionálních výbuchů existenciálních bouří, s objevováním temných stránek přírody a života.

dříve

5 října 17:00

později

6 října 16:00

5 října 19:00
Wyprzedane thumb_up