W salach teatralnych w Czechch obowiązują maseczki klasy co najmniej FFP2 (KN95 / N95) – w Polsce wystarczą zwykłe maseczki.

Widz powinien albo posiadać ważny tzw. covid pass, albo

  • przedstawić dowód negatywnego wyniku testu RT-PCR nie starszego niż 7 dni,
  • przedstawić dowód ujemnego wyniku badania na obecność antygenu RAT, nie starszego niż 72 godziny (może być poparte zaprzysiężonym świadectwem zaświadczenie o zdaniu testu w szkole),
  • wykonać samotest na miejscu i wykazać wynik negatywny,
  • przedstawić dowód przeprowadzenia testu na obecność antygenu RAT z zaświadczeniem od dostawcy usług medycznych test pod nadzorem pracownika służby zdrowia za pośrednictwem serwisu online z wynikiem negatywnym nie później niż 24 godziny przed imprezą,
  • przedstawić dowody potwierdzonej laboratoryjnie choroby covid-19 w okresie nie dłuższym niż 180 dni przed datą imprezy,