TRZYDZIEŚCI LAT WOLNOŚCI • TRZYDZIEŚCI LAT WSPÓŁPRACY POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEJ W DZIEDZINIE KULTURY

Cieszyn / Český Těšín 31.05. – 1.06.2019


Piątek 31.05.2019

9:00
Szkoła średnia, Třinec

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkół średnich
i projekcja filmu „Wrocław 99 minus dziesięć” (reż. V. Merta)

10:00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego, Cieszyn

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkół średnich
i projekcja filmu „Wrocław 99 minus dziesięć” (reż. V. Merta)

16:00
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn

BĄDŹMY RODZINĄ

wernisaż wystawy

Wystawa dokumentuje Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej „Bądźmy rodziną” organizowane od 1990 roku z inicjatywy Juliana Golaka
przez Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką Oddział Regionalny w Nowej Rudzie.

wystawa potrwa do 16 czerwca 2019

16:30 Café Muzeum, Cieszyn

SPOTKANIE

Międzynarodowe spotkanie działaczy dawnej polskiej ­opozycji demokratycznej,
czeskich dysydentów, członków SPCzS i osób ich wspierających
– historia i współczesność relacji polsko-czesko-słowackich 

18:00
Galerie Půda v KaSS Střelnice, Český Těšín

HRANICE | GRANICA

wernisaż wystawy

Wspólny projekt artystów z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna:
Hana Cichoňová, Bogusław Dziadzia, Katarína Klusová, Władysław Kubień, 
Dáša Lasotová, Adam Molenda, Gabriela Pienias, Pavel Noga, Marek Pražák, Magdalena Szadkowska, Jarosław Skutnik, Aleš Szotkowski,
Ladislav Szpyrc, Krzysztof Wilde

Wystawa jest wspólnym projektem artystów żyjących w przygranicznym rejonie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna  i kontynuacją ich współpracy w dziedzinie sztuk plastycznych. Jej celem jest wymiana doświadczeń między artystami, rozwijanie dobrych sąsiedzkich stosunków i popularyzacja sztuki wśród mieszkańców tego regionu. Nawiązuje do wspólnych  projektów obu miast w dziedzinie kultury, do których należą między innymi: BIENNALE W CIESZYŃSKIEJ WENECJI, KINO NA GRANICY i FESTIWAL TEATRALNY BEZ GRANIC.

Tematem wystawy jest  inspiracja pojęciem „granica”.  Pojęcie to bardzo szerokie, na ogół przyjmuje się, że jest nią linia  bądź strefa rozdzielająca jakiś obszar, albo z jednej strony koniec, a z drugiej  początek  „czegoś”.  Mogą to być granice naturalne, między lądem a wodą, granice sztuczne, polityczne, religijne, językowe, granice czerni i bieli, światła i cienia itd. Najpowszechniejszą reprezentacją  „granicy” jest granica dwóch państw, linia na mapie, która oddziela dwa kraje. Jednak granica taka jest jednocześnie przestrzenią przenikania się kultur, idei, wartości. Jest miejscem mieszania się języków i wymiany doświadczeń. Często granica bardziej łączy społeczności, niż dzieli i jest podstawą do budowania nowych jakości. Takie właśnie doświadczenie „granicy” jest wspólnym mianownikiem dla artystów biorących udział w wystawie.

Wystawa potrwa do 28. 6. 2019 i będzie otwarta  pn.–pt. 9:00–20:00

19:00
Dziedziniec Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn

 

ANTONINA KRZYSZTOŃ

koncert

Artystka zaśpiewa w Cieszynie utwory Karela Kryla, Krzysztofa Kelusa
i swoje najnowsze kompozycje


Sobota 1.06.2019

18:30 Galerie Těšínského divadla, Český Těšín

Impuls 89
wystawa dokumentalna

wernisaż

Ważne momenty z historii współpracy czeskich i polskich opozycjonistów lat 80., wydarzenia 1989 roku we Wrocławiu i na Śląsku Cieszyńskim. Historia trzydziestu lat działalności oddziałów SPCzS i ich czeskich partnerów.

Wystawa potrwa do 8.06.2019

1978, Karkonosze. Od lewej: Marta Kubišová, Václav Havel, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń. (Archiwum Libri prohibiti, Praha)