↥ POZOR

Z důvodů nezávislých na vůli organizátorů a divadla Husa na provázku Brno, se divadelní představení "Gadžové jdou do nebe", naplánované na 16. prosince v KaSS "Střelnice" neuskuteční. Děkujeme Vám za pochopení a přejeme všem návštěvníkům a fanouškům festivalu hodně zdraví a radosti v nadcházejícím vánočním období.

Děkujeme Vám za pochopení této situace.

Kontakt prostřednictvím e-mailu nebo telefonu (+420 604 605 399).

Pavol Seriš

Pozemšťan

Divadlo Bolka Polívky ▪ Brno, CZ

Režie: Hana Miko­láš­ko­vá

Supervize: Bolek Polív­ka
Dramaturgie: Matěj Ran­dár
Kostýmy: Mar­ce­la Ulrichová
Světla: Michal Frid­rich
Hudba: Tomáš Gya­n­pu­ri Sukup

Premiéra: 05. 04. 2019

sobota
9
říjen 2021
20:00
Kulturní a společenské středisko „Střelnice”, Český Těšín
Vstupenky: 180 Kč

Pavol Seriš


Bláz­ni­vý pří­běh mimo­zemš­ťa­na, kte­rý tou­ží stát se pozemš­ťa­nem.


Pohy­bu­je se po pla­ne­tě Zemi a bed­li­vě nás pozo­ru­je, aby se nau­čil být jako my. Nemá to ale jed­no­du­ché. Jsme totiž podiv­něj­ší, než si mys­lel. Poda­ří se mu pocho­pit naše cho­vá­ní a zapad­nout do společnosti?

Ve své nej­no­věj­ší autor­ské insce­na­ci Pavol Seriš sati­ric­ky pohlí­ží na cha­o­tic­ký svět, kte­rý dneš­ní člo­věk při­jí­má jako nor­mu. Pozemšťan je diva­del­ní zprá­vou o lidech 21. sto­le­tí, kte­ří se díva­jí všu­de kolem sebe, jen ne do zrca­dla. Fyzic­ký stand-up a kome­di­ál­ní pan­to­mi­ma o tom, jak se cho­vá­me a jací jsme.