Arka

Archa

Teatr Ósmego Dnia ▪ Poznań, PL

Režie:
Ewa Wójciak
Adam Borowski
Tadeusz Janiszewski
Marcin Kęszycki

Scéna: Jacek Chmaj
Hudba: Arnold Dąbrowski

Premiéra: 11.06.2000

čtvrtek
7
říjen 2021
19:00
Rynek, Cieszyn

Archa nám neustále připomíná, že žijeme v éře uprchlíků, tuláků a nomádů, kteří cestují mezi světadíly, zahřívají své duše vzpomínkami duchovního či etického, nebeského či zeměpisného, skutečného či vysněného domova.


Symbol domova představuje v této inscenaci mohutná okřídlená loď – mnohovrstevnatá, pohyblivá scéna, obsahující rozdílná vtělení Noemovy archy, která se, když člověk přimhouří oči, rázem mohou změnit v Aineiásův člun, loď Mayflower anebo v kubánskou plť slepenou z gumových pontonů, která míří vstříc floridským břehům. Pro hrdiny příběhu, tuláky, je střídavě domovem, v němž ožívají vzpomínky, svatyní, v níž se každý obrací ke svému Bohu, dějištěm oslav, tance a radosti. Loď oživená přítomností herců, jež září svými kovovými stožáry a mihotavě mění svůj tvar ve světle reflektorů, proplouvá mezi diváky, aby nakonec rozvinula svá nachová křídla a nadlouho tak zadržela obraz nezlomných poutníků na cestě do země zaslíbené.

Premiéra inscenace se uskutečnila na festivalu v Holzmindenu dne 11. června 2000. V Polsku byla poprvé uvedena 23. června 2000 v Poznani. Představení hostilo i na mnoha místech v zahraničí, nejčastěji během mezinárodních turné souboru, mj. ve Španělsku na Festivalu pouličních souborů ve Valladolidu, ve Skotsku, Anglii, Nizozemí, Německu, Portugalsku, Francii, ČR anebo v rámci Mezinárodníího festivalu Cervantino v mexiském Guanajuantu.

Teatr Ósmego Dnia se řadí k předním polským avantgardním divadelním souborům. Vznikl v říjnu 1964, kdy skupina studentů polonistiky z Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani založila Studentské divadlo poezie „Ósmego Dnia”. Mezi jeho zakladatele patřili Lech Raczak (1947–2020) a Tomasz Szymański (do roku 1968 šéf souboru), a dále: Sława Baranowska, Stanisław Barańczak (později uznávaný básník a překladatel), Anna Bryłka, Elżbieta Einbacher, Janusz Grot, Janina Karasińska, Marek Kirschke, Waldemar Leiser, Danuta Pawlina ad. V pozdějších letech se souborem spolupracoval mj. proslulý hudební skladatel Jan A. P. Kaczmarek (šéfoval Orchestru Ósmego Dnia). Tehdejší inscenace souboru byly ostrými komentáři dobové situace v lidovém Polsku. V období výjimečného stavu počátkem 80. let soubor vystupoval na ulicích a v kostelech. Po (čistě formálním) ukončení činnosti souboru v roce 1985 většina jeho členů emigrovala do Itálie. Na podzim 1990 se Teatr Ósmego Dnia nastálo vrátil do Polska. V roce 1993, po odchodu Lecha Raczaka, se uměleckého vedení divadla ujala Ewa Wójciak, která v souboru působila od 70. let a jež od roku 2000 plní funkci generální ředitelky divadla. Mezi klíčové inscenace souboru se řadí mj. Przecena dla wszystkich (1977, r. Lech Raczak) a Ach, jakże godnie żyliśmy (1979, r. Lech Raczak).

Změna data konání

↥ POZOR

S lítostí Vám oznamujeme, že se představení „Gadžové jdou do nebe“ divadla Husa na provázku Brno, které mělo být v Kulturním a společenském středisku „Střelnice“ v Českém Těšíně v plánovaném termínu 6. října 2021 neuskuteční, a to z důvodů nezávislých na vůli organizátorů a divadla Husa na provázku.

Právě o toto představení byl velký zájem, proto jsme se po konzultacích s divadlem rozhodli přesunout termín představení na 16. prosince 2021.

Děkujeme Vám za pochopení této situace. Zakoupené vstupenky zůstávají platné na tento další termín. Pokud budete chtít vstupenky vrátit, prosíme o kontakt prostřednictvím e-mailu nebo telefonu (+420 604 605 399).

Pevně věříme, že nám zachováte přízeň a že se společně setkáme na představení v prostorách KaSS „Střelnice“ v prosinci.