TŘICET LET SVOBODY • TŘICET LET SPOLUPRÁCE POLSKO-ČESKÉ-SLOVENSKÉ V OBLASTI KULTURY

Cieszyn / Český Těšín 31.05. – 1.06.2019


Pátek 31.05.2019

9:00
střední škola, Třinec

Setkání se studenty středních škol a projekce filmu 
„Wroclaw 99 minus deset” (režie V. Merta)

10:00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego, Cieszyn

Setkání se studenty středních škol a projekce filmu
„Wroclaw 99 minus deset” (režie V. Merta)

16:00
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn

Zůstaňme Rodinou

vernisáž výstavy

Výstava dokumentuje „Zůstaňme Rodinou” – Polsko-české dny křestanské kultury
pořádané od roku 1990 z iniciativy Juliana Golaka
Solidaritou polsko-česko-slovenskou regionální pobočky v Nowé Rudě.

16:30 Café Muzeum, Cieszyn

SETKÁNÍ

Mezinárodní setkání aktérů bývalé polské opozice,
českých disidentů, členů SPCzS a podporujících osob
- historie a současnost polsko-česko-slovenských vztahů

18:00
Galerie Půda v KaSS Střelnice, Český Těšín

HRANICE | GRANICA

vernisáž

Společný projekt umělců žijících v příhraničním regionu
Českého Těšína a Cieszyna:

Hana Cichoňová, Bogusław Dziadzia, Katarína Klusová, Władysław Kubień, 
Dáša Lasotová, Adam Molenda, Gabriela Pienias, Pavel Noga, Marek Pražák, Magdalena Szadkowska, Jarosław Skutnik, Aleš Szotkowski,
Ladislav Szpyrc, Krzysztof Wilde

Výstava je společným projektem umělců žijících v příhraničním regionu Českého Těšína a Cieszyna a pokračováním jejich spolupráce v oblasti současného výtvarného umění. Záměrem je výměna zkušeností mezi umělci, rozvíjení dobrých sousedských vztahů a kontaktů, popularizace výtvarné tvorby mezi veřejností regionu. Navazuje na dřívější společné kulturní aktivity obou měst, mezi něž patří mimo jiné BIENÁLE V TĚŠÍNSKÝCH BENÁTKÁCH, KINO NA HRANICI a MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL BEZ HRANIC.
Tématem výstavy je slovo „hranice” - inspirace tímto pojmem může být velmi široká, obyčejně ji vnímáme jako dělící čáru či prostor, nebo může být symbolem konce a zároveň počátku. Mohou to být hranice přírodní, mezi mořem a pevninou, hranice umělé, politické, náboženské, hranice jazykové, hranice černé a bílé, světla a stínu. A také hranice dvou států, jež znamená různost jazyka a hodnot, přináší však také vzájemnou interakci, pronikání kultur a idejí. Často hranice spíše společnost spojuje než rozděluje a může se stát základem vzniku nové kvality. Právě tento způsob zakoušení „hranice” je společným jmenovatelem pro umělce, kteří se účastní této výstavy.

Výstava potrvá do 28. 6. 2019 a bude otevřena: po - pá 9:00 - 20:00

19:00
Dziedziniec Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn

ANTONINA KRZYSZTOŃ

koncert

Antonina Krzysztoń – polská zpěvačka, skladatelka, autorka textů.
V Těšíně zazpívá Krylovy a Kelusovy písně, a rovněž vlastní nejnovější skladby.


Sobota 1.06.2019

18:30 Galerie Těšínského divadla, Český Těšín

Impuls 89
dokumentární výstava

vernisáž

Důležité momenty sbližování českých disidentů s polskou opozicí v 80 létech. Události roku 1989 ve Wrocłavi a na Těšínském Slezsku. Třicet let aktivní činnosti poboček SPCzS a jejich českých partnerů

Výstava potrvá do 8.06.2019

Setkání v Krkonoších, zleva: Marta Kubišová, Václav Havel, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Jacek Kuroń, 1978 (archív Libri prohibiti, Praha)