Divadelní představení se mohou konat na české straně za níže uvedených podmínek.
V prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí všichni diváci prokázat splnění
jedné z následujících podmínek vstupu:

 • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
 • doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným
  prohlášením o absolvování testu ve škole),
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
  prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního
  testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby
  s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce,
 • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než
  180 dnů přede dnem konání akce,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
  (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí
  uplynout nejméně 14 dní.
 • na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují.

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu
min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Po příchodu do prostor, kde se odehrává divadelní představení, prosíme všechny návštěvníky, aby u
vstupu využili desinfekci a po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách měli nasazený respirátor.
Respirátory budou k dispozici u organizátorů (v případě potřeby).

Zakoupením vstupenky na divadelní představení návštěvník prohlašuje, že splňuje podmínky pro
vstup v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republika.