Nie mogliśmy milczeć. Ludzie Karty 77

wystawa

3
października 2017
30
października 2017

foyer Teatru im. Adama Mickiewicza, Cieszyn


Ústav pro studium totalitních režimů ▪ Praha, CZ

Wystawa przygotowana przez Ústav pro studium totalitních režimů (czeski odpowiednik IPN) z okazji 40. rocznicy Karty 77.


Wystawa prezentująca aktywistów Karty 77 (rzeczników) na zdjęciach z archiwów StB (służby bezpieczeństwa komunistycznej Czechosłowacji) miała premierę na placu Václava Havla w Pradze, później prezentowana była na placu Vítězném,  a także w Zlínie i na słowackim multidyscyplinarnym festiwalu Pohoda w Trenczynie. Na fotografiach powstałych w ramach inwigilacji i śledztw znajdują się m.in. Václav Havel, Marta Kubišová, Jiří Dienstbier.

Karta 77, według deklaracji z dnia 1 stycznia 1977 r., była inicjatywą obywatelską krytykującą komunistyczny reżim za nieprzestrzeganie praw człowieka i obywatela. Do ich respektowania władze Czechosłowacji zobowiązały się, podpisując w 1975 roku w Helsinkach Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Tekst Karty powstał w grudniu 1976. Opublikowany został 6–7 stycznia 1977 w kilku zachodnioeuropejskich czasopismach.

Karta zyskała spory rozgłos na Zachodzie, powstało tam kilka inicjatyw mających ją wspierać. Łączyła ludzi różnych zawodów, poglądów politycznych i przekonań religijnych. Prześladowanie sygnatariuszy Karty i innych krytyków reżimu komunistycznego doprowadziło do powstania w kwietniu 1978 roku Komitetu Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych (VONS, cz. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných), który dokumentował i nagłaśniał przypadki osób prześladowanych przez władze czechosłowackie za poglądy polityczne. Do stycznia 1990 roku Kartę podpisało 1883 osób; wydano 572 dokumenty odnoszące się do różnych problemów społecznych. 

 

Autorzy wystawy: Milan Bárta, Tomáš Malínek, Ondřej Matějka 

 

Wernisażowi wystawy w Teatrze im. Adama Mickiewicza (3 października 2017, godz. 17.00) towarzyszy występ Orkiestry Kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie pod kierunkiem Anny Wieczorek-Talik.

 

Wydarzenie w ramach projektu
„Coś heroicznie marzycielskiego, szaleńczego i nierealnego…”.
O doświadczeniach dysydentów z Czechosłowacji i Polski w 40. rocznicę Karty 77