Piotr Przybyła

Kolorowa, czyli biało-czerwona

Barevná nebo bílo-červená

Grupa Banina ▪ Lublin, PL

Dominik Rybiałek
reż. Bartłomiej Miernik
warsztaty i oprawa wizualna Marcin Wasyluk

piątek
6
października 2017
09:00
szkoły / školy – Cieszyn / Český Těšín

Spektakl wyjątkowy. Porusza problem stosunku młodych ludzi do własnego kraju oraz łatwości, z jaką mogą manipulować nimi skrajne hasła i organizacje. Grany w salach lekcyjnych, w ramach zajęć. Druga część spotkania to swobodna dyskusja. Mówimy młodzieży: „sprawdzaj” każdego, kto pięknymi słowami próbuje cię do czegoś namówić, przyciągnąć, czarować – zapowiadają twórcy przedstawienia.


Hubert kandyduje w najbliższych wyborach na przewodniczącego szkoły. To uczeń. Chodzi od klasy do klasy i przedstawia swój program. Miły, elokwentny, dobre oceny, ogólnie bardzo fajny koleś. Częstuje kanapkami, uśmiecha się, prawi komplementy koleżankom. Organizuje spontaniczną zbiórkę pieniędzy dla Ukrainki, o której opowiada i przy okazji pokazuje stronę tej akcji na facebooku. Ale z miłego chłopaka płynnie i nieoczekiwanie wypełza ksenofob i szowinista...

 

Dominik Rybiałek – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (2014), zdobywca nagrody na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Gra w warszawskich teatrach Dramatycznym i Rampa.

Bartłomiej Miernik – teatrolog, absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną, mieszka w Warszawie. Redaktor naczelny lubelskiej gazety teatralnej „Proscenium”.

Od połowy czerwca 2016 spektakl grany  w gimnazjach, technikach i liceach w całej Polsce.
Premiera odbyła się 26 października 2016 na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

 

Wydarzenie w ramach projektu
„Coś heroicznie marzycielskiego, szaleńczego i nierealnego…”.
O doświadczeniach dysydentów z Czechosłowacji i Polski w 40. rocznicę Karty 77

Katarzyna Jóźwik, polonistka w II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Interaktywne działanie ma wielki walor edukacyjny – młodzi widzowie mogą poczuć się podmiotowo, mają sprawczą moc w kreowaniu spektaklu. Wypowiadają się więc śmiało i szczerze. Dyskusja po spektaklu, która jest integralną częścią działania teatralnego, daje młodym ludziom możliwość skonfrontowania swoich poglądów, zastanowienia się nad opiniami innych i własnymi emocjami. Twórcy wyjaśniają swoje intencje, co pozwala uniknąć rozmycia wartości nadrzędnych dla takich postaw jak szacunek dla drugiego człowieka czy rozumienie wolności, tolerancji, narodu. Zarówno temat jak i forma spektaklu są bardzo ciekawe, uzmysławiają, że warto rozmawiać, dyskutować i wymieniać się merytorycznymi argumentami.

http://www.edukacja.org.pl